ตัวอย่างการใช้พระคัมภีร์ในการอบรม
"การจัดแท่นพระคัมภีร์"
ประสบการณ์
          ตามบ้านนักบวชหรือบ้านฝึกอบรมเรามักจะเห็นการประดับสถานที่ด้วยรูปพระหรือรูปนักบุญต่างๆ และมีการประดับตบแต่งห้องด้วยข้อความพระคัมภีร์ประกอบภาพสวยงามต่างๆ บางทีมีการตั้งแท่นพระคัมภีร์โดยมีการประดับตบแต่งแท่นด้วยดอกไม้และผ้าหลากสีที่สวยงามดึงดูดใจ

แนวความคิด
      • พระคัมภีร์เป็นแหล่งกำเนิดของความเชื่อ เป็นพระวาจาของพระเจ้า เป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า
      • พระคัมภีร์เป็นหนังสือพิเศษที่ต้องให้ความเคารพ
      • พระคัมภีร์ช่วยให้เราได้สร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า และชี้แนะถึงการวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์

วิธีการ
     • การจัดแท่นพระคัมภีร์นี้สามารถกระทำได้ทั้งที่บ้าน ห้องเรียน บริเวณในโรงเรียน โดยเลือกสถานที่คนสามารถมองเห็นและเข้าถึงได้ง่าย
     • จัดให้ดึงดูดสายตาและจิตใจ อาจจะประดับด้วยผ้าสวยงาม วางพระคัมภีร์บนหมอนอิง หรือหมอนในลักษณะต่างๆที่มีขายในท้องตลอด หรือที่วางพระคัมภีร์แบบในวัด
     • อาจจะประดับด้วยศิลปะศักดิ์สิทธิ์หรือรูปภาพประกอบ
     • เขียนถ้อยคำที่เลือกจากพระคัมภีร์เพื่อจูงใจให้ผู้เห็นได้ข้อคิดหรือคติธรรมที่ดีในการดำเนินชีวิต
     • การจัดแท่นพระคัมภีร์นี้ เราอาจจะจัดในการชุมนุมต่างๆด้วยก็ได้
     • ในกรณีจัดแท่นพระคัมภีร์ในห้องคำสอน เมื่อมีการอ่านพระคัมภีร์ให้เด็กไปนำเอาพระคัมภีร์จากแท่นฯแห่มาด้วยความเคารพแล้วอ่าน
     • หรือก่อนอ่านให้คนหนึ่งนำพระคัมภีร์เข้ามาโดยเปิดพระคัมภีร์ออกแล้วส่งให้เพื่อนคนถัดไป เมื่อคนหนึ่งได้รับพระคัมภีร์ให้ยกพระคัมภีร์ขึ้นถวายพระพรแด่พระเจ้าแล้วส่งต่อให้เพื่อนคนถัดไป ทำจนกว่าจะครบทุกคน แต่ถ้าเด็กมีจำนวนมากให้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม