ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007358894
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
396
4461
8886
92723
120823
7358894
Your IP: 18.208.159.25
2019-10-22 03:41

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทที่  38 ความตาย

จุดมุ่งหมาย    เพื่อให้ผู้เรียนมองความตายในมิติใหม่ โดยมีการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เป็นรูปแบบ นั่นก็คือความตายเป็นการปิดชีวิตในโลกนี้ และเปิดประตูสู่สวรรค์นิรันดร

ขั้นที่ 1  กิจกรรม    อุปกรณ์ หนังสือพิมพ์เท่าจำนวนกลุ่มของผู้เรียน (ควรมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับแตกต่างกัน)
ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันค้นหาข่าวเกี่ยวกับความตายที่เกิดขึ้น พร้อมรายละเอียด (ผู้ตายเป็นใคร ? ชายหรือหญิง ? อายุเท่าไร ? ตายที่ไหน ? ตายเพราะสาเหตุใด ?) เสร็จแล้วส่งผู้แทนออกมารายงานหน้าชั้น

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์
ครูถามผู้เรียนว่า
- ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความตายแล้วรู้สึกอย่างไร ?
- ปกติตนเราอยากตายหรือไม่ ? ทำไม ?
- แต่ทำไมคนเราจึงต้องตาย ? มีหนทางทำให้คนเราไม่ต้องตายได้หรือไม่ ?
สรุป คนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย หนีไม่พ้น ไม่ว่าคนแก่ คนหนุ่มสาว เด็ก ความตายไม่เลือกอายุเพศ ฐานะ และไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร

ขั้นที่ 3  คำสอน
       
1. พระเยซูตรัสว่า ความตายเหมือนกับขโมย มันจะมาเวลาไหนไม่รู้ “ถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะเข้าบ้านเวลาใด เข้าก็จะตื่นเฝ้าระวังไม่ให้มันแอบเล็ดลอดเข้าไปในบ้านได้ ท่านทั้งหมายก็จงเตรียมไว้ให้พร้อมเถิด เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่นไม่นึกไม่ฝัน” (ลก. 12,39 – 40) เราทั้งหลายก็เห็นอยู่กับตา หลายคนจู่ๆก็ตายไปโดยปัจจุบันทันด่วน ลองนึกดูซิว่าที่เราเคยเห็นมีใครบ้าง เขาตายอย่างไร ที่เราพบในหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ก็ตามโดยกระทันหันมิใช่หรือ ?

       2. พระเยซูคริสต์มิได้ประสงค์ให้เรากลัวความตาย แต่ทรงสอนให้ระมัดระวังตัว ไม่ประมาท และพระองค์เองทรงลับสอนให้เราคริสตชนมองความตายในความหมายใหม่ คือ โดยศีลล้างงบาปเราได้ตายเหมือนพระคริสตเจ้าแล้ว เพื่อจะได้กลับเป็นขึ้นมาในชีวิตใหม่ความตายของร่างกายทำให้การตายเหมือนพระคริสตเจ้าแล้ว เพื่อเราจะได้กลัลเป็นขึ้นมามีชีตใหม่ ความตายของร่างกายทำให้การตายเหมือนพระคริสต์สำเร็จสมบูรณ์ และทำให้เรามีส่วนร่วมกับการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ นักบุญเปาโลกล่าวว่า “ถ้าเราตายกับพระองค์ เราจะกลับเป็นขึ้นมากับพระองค์” (รม. 6,8) และท่านยังเสริมอีกว่า “สำหับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็เป็นกำไร” (ฟป. 1,21)

         ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ “พระเยซูคริสต์ได้พิชิตความตายแล้ว ความตายไม่มีอำนาจเหนือพระองค์แล้ว” (เทียบ รม. 6,9) หมายความว่าความตายซึ่งเป็นโทษของบาปและนำไปสู่หายนะนั้นบัดนี้พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้ความตายนั้นกลับเป็นประตูนำไปสู่ความรอด โดยอาศัยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ดดยวิธีนี้ทุกคสที่ตายในพระหรรษทานของพระองค์ ก็จะกลับเป็นขึ้นมาสู่ความรอดแบบฉบับของพระองค์ด้วย

         เพราะความเชื่อเช่นนี้ทำให้บรรดานักบุญมองความตายเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา และน้อมมรับความตายด้วยความชื่นชมยินดี นักบุญเปาโลกล่าว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระคริสต์” (ฟป. 1,23) นักบุญอิกนาซีโอ แห่งเมืองอันทิโอกก็กล่าว่า “ข้าพเจ้าขอตายเพื่อพระคริสต์ดีกว่าที่จะครองสมบัติไปจนสิ้นโลก” (จดหมายถึงชาวโรม ข้อ 6)

        นักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลากล่าว่า “ข้าพเจ้าอยากเห็นพระเป็นเจ้า และเพื่อจะเห็นพระองค์ได้ ข้าพเจ้าก็ต้องตานเสียก่อน” และท่านก็คอยความตายเหมือนคอยราชรถมาเกย
        นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูกล่าว่า “ข้าพเจ้าไม่อยากตายดอก ข้าพเจ้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่างหาก”
        นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีร้องสรรเสริญพระเจ้าว่า “ขอถวายพระพรแด่พระองค์ พระเจ้าข้า ที่ได้ประทานน้องสาวที่รัก คือความตายฝ่ายกายที่ไม่มีใครหนีพ้นมาได้ วิบากกรรมแก่ผู้ที่ตายในบาปหนา แต่มหาลาภแก่ผู้ที่เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ เพราะความตายประเช่นนี้จะไม่นำเภทภัยมาสู่เขาเลย”

        นักบุญหลุยส์ เดอ คอนซัค กำลังเล่นอยู่ในสนามกับเพื่อนๆมีคนถามท่านว่า “ถ้าพระเป็นเจ้าทรงใช้เทวดามาบอกว่าจะต้องตายในขณะนี้ จะทำอย่างไร ?” ท่านก็ตอบอย่างหนักแน่นว่า “ผมจะเล่นต่อไป” แสดงให้เห็นสองสิ่งที่แฝงอยู่ในคำตอบนี้ คือ ท่านพร้อมแล้วจะตายเวลาไหนก็ได้ และท่านถือว่าการเล่นในขณะนี้ของท่านเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของชีวิต การตายในขณะเล่นจึงเป็นการตายในหน้าที่ซึ่งตรงกับพระวรสารที่กล่าวว่า “เป็นบุญของคนนใช้ที่นายกลับมาพบขณะกำลังทำหน้าที่อยู่ นายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลข้าวของของนาย” (มธ. 24,46 – 47)

        4. พระเยซูคริสต์ทรงเสริมกำลังใจของคริสตชนในการเผชิญความตายว่า “เราเป็นอาหารทรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ ผู้ใดกินอาหารนี้ผู้นั้นมีชีวิตนิรัน และอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราเอง” (ยน. 6,51) พระองค์ทรงหมายถึงศีลมหาสนิทซึ่งทำให้เรามีชีวิตสนิทแนบแน่นกับพระองค์จนว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วไม่สิ้นพระชนม์อีก เราก็จะกลับเป็นขึ้นมาแล้วไม่ตายอีกเช่นกัน

           ศีลศักดิ์สิทธิ์อีกประการหนึ่งที่เป็นพลังช่วยเราในการเผชิญความตายก็คือ ศีลเจิมคนไข้ พระศาสนจักรจึงส่งเสริมและกำชับให้คริสตชนรับศีลนี้เมื่อถึงเวลาอันควร และเอสาใจใส่ให้คริสตชนที่เจ็บป่วยหรือชนาได้รับศีลด้วย
           พิธีกรรมสำหรับผู้ตายยังได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เน้นไปในทางความเชื่อและความหวังในมหากรุณาธิคุณของพระเป็นเจ้ามากกว่าพระพิโรธและพระอาญาของพระองค์ อาทิ ให้มีการประดับดอกไม้ได้ ให้มีการร้อง “อัลเลลูยา” แสดงความยินดีที่ผู้ตายจะได้ไปอยู่กับพระเป็นเจ้าได้ ให้ใช้อาภรณ์สีม่วงแสดงถึงความทุกข์ผสมผสานกับความหวังได้ ให้อวยพรหลังมิสซาได้ ให้ถวายมิสซาประจำวันแทนมิสซาผู้ตายได้

            เราจึงพึงมองความตายด้วยสายตาเป็นมิตรมากกว่าศรัตรู และกระทำตนให้พร้อมที่จะต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนนี้ด้วยความยินดี

 ขั้นที่ 4  ปฏิบัติ

 • ข้อควรจำ
  1. ความตายเหมือนขโมย จะมาเมื่อไรก็ไม่รู้ จึงพึงเตรียมตัวให้พร้อม อย่าประมาท
  2. พระเยซูคริสต์ทรงพิชิตความตายโดยสิ้นพระชนม์และทรงกลัลคืนพระชนม์ ความตายไม่มีอำนาจเหนือพระองค์เลย
  3. “ถ้าเราตายกับพระคริสต์ เราก็จะกลับเป็นขึ้นมากับพระคริสต์” (รม. 6,8)
  4. “สำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ และการตายก็เป็นกำไร” (ฟป. 1,21)
 • กิจกรรม จัดวจนพิธีกรรมอุทิศแก่ผู้ตาย
  - เพลงเริ่มพิธี
  - บทอ่าน (ลก. 12,35 – 40)
  - คำเตือนใจสั้นๆ
  - ภาวนาอุทิศแก่ผู้ตาย (ผู้เรียนนำเสนอตามความประสงค์)
  - เพลงปิดพิธี


  การบ้าน เยี่ยมสุสาน และสวกภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับที่นอนหลับพักผ่อนอยู่ในสุสานนั้น เป็นต้น ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ และผู้ที่ไม่มีใครคิดถึง

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ