ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การแบ่งกลุ่มและงานประจำกลุ่ม

การแบ่งกลุ่มในการอบรม

  • ในวันแรกที่เริ่มการอบรม ให้แบ่งสมาชิกผู้เข้าร่วมการอบรมออกเป็นกลุ่มๆตามความเหมาะสม โดยให้มีชื่อกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนา การที่ให้ชื่อแบบนี้เพื่อกระตุ้นเตือนใจสมาชิกให้คิดถึงหรือจดจำ
  • การแบ่งเป็นกลุ่มนี้ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมมิตรภาพ และการช่วยเหลือกันและกันในระหว่างหมู่สมาชิก นอกจากนี้ยังหวังให้มิตรภาพที่เกิดขึ้นนี้สืบสานต่อไปสู่การช่วยเหลือกันในงานแพร่ธรรมต่อไปในอนาคต
  • แต่ละกลุ่มควรได้รับประสบการณ์ในการทำงานต่างๆในการอบรม ดังนั้นในการทานอาหารมื้อเช้า ควรให้นั่งเป็นกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานที่กลุ่มจะต้องรับผิดชอบ โดยมีผู้ประสานงานนั่งอยู่ด้วย
  • กลุ่มนี้จะทำงานอยู่ด้วยกันระยะหนึ่ง แล้วให้มีการประเมินผล จากนั้นอาจจะให้มีการแบ่งกลุ่มใหม่ได้
  • จำนวนของแต่ละกลุ่มไม่ควรเกิน 10 คน เพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 174 (ก.พ- มี.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png0.png5.png8.png5.png5.png8.png
วันนี้4564
เมื่อวานนี้4509
สัปดาห์นี้25265
เดือนนี้43619
ทั้หมด58558

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

2
Online

วันอาทิตย์, 13 มิถุนายน 2564 23:52