การแบ่งกลุ่มและงานประจำกลุ่ม

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 67

การแบ่งกลุ่มและงานประจำกลุ่ม

การแบ่งกลุ่มในการอบรม

  • ในวันแรกที่เริ่มการอบรม ให้แบ่งสมาชิกผู้เข้าร่วมการอบรมออกเป็นกลุ่มๆตามความเหมาะสม โดยให้มีชื่อกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนา การที่ให้ชื่อแบบนี้เพื่อกระตุ้นเตือนใจสมาชิกให้คิดถึงหรือจดจำ
  • การแบ่งเป็นกลุ่มนี้ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมมิตรภาพ และการช่วยเหลือกันและกันในระหว่างหมู่สมาชิก นอกจากนี้ยังหวังให้มิตรภาพที่เกิดขึ้นนี้สืบสานต่อไปสู่การช่วยเหลือกันในงานแพร่ธรรมต่อไปในอนาคต
  • แต่ละกลุ่มควรได้รับประสบการณ์ในการทำงานต่างๆในการอบรม ดังนั้นในการทานอาหารมื้อเช้า ควรให้นั่งเป็นกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานที่กลุ่มจะต้องรับผิดชอบ โดยมีผู้ประสานงานนั่งอยู่ด้วย
  • กลุ่มนี้จะทำงานอยู่ด้วยกันระยะหนึ่ง แล้วให้มีการประเมินผล จากนั้นอาจจะให้มีการแบ่งกลุ่มใหม่ได้
  • จำนวนของแต่ละกลุ่มไม่ควรเกิน 10 คน เพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725