ให้กำลังใจในการสอบ

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 5946

พ่อขอให้นักศึกษาวิชาหลักการสอนคริสตศาสนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมทุกคน เตรียมสอบดีๆ 
ขอให้ “เข้าใจ - จำได้ - ใช้เป็น”
เรื่องที่ควรทำความเข้าใจมากๆ เช่น
การวิเคราะห์สภาพการณ์ของโลกและพระศาสนจักรที่เป็นแรงจูงใจในงานคำสอน
ความหมายของการอบรมคริสตศาสนธรรม
เนื้อหาของการสอนคำสอนเอามาจากไหน
วิธีการสอนมีหลักการอย่างไร
การสอนคำสอนตามวัยมีหลักการอย่างไร
งานคำสอนเป็นหน้าที่ของใคร

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725