บทภาวนาของครู

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: James J. Metcalf
ฮิต: 5237

บทภาวนาของครู
ข้าพเจ้าจะสอนศิษย์ของฉันให้รู้จักการดำเนินชีวิตในโลกนี้
ให้รู้จักเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความวุ่นวายในชีวิต
พัฒนาตนเองให้สมกับคุณค่าของพวกเขา
ข้าพเจ้าจะไม่เพียงแค่สอนตามตำราหรือสอนไปอย่างนั้นเอง
แต่จะเลือกหนทางที่เหมาะสมที่พวกเขาควรจะไป
เพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงความจริงแท้นิรันดร์ แยกแยะถูกจากผิด 
และซึมซาบความงดงามทุกอย่างของดอกไม้และเสียงเพลง
เพราะถ้าข้าพเจ้าได้ช่วยให้โลกเติบโตในปรีชาญาณและพระพรแล้ว
นั้นแหละข้าพเจ้าจะรู้สึกว่าข้าพเจ้าได้ชัยชนะและได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าแล้ว
และดังนี้ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวอนขอการทรงนำจากพระองค์
เพื่อข้าพเจ้าจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของข้าพเจ้า
ด้วยคุณลักษณะที่ดี  ด้วยความมั่นใจและเพื่อความสุขในหัวใจ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725