ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922983
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1031
5200
9018
94470
116621
7922983
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 07:51

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี
3. ครอบครัวคริสตชน
พระคัมภีร์ : โคโลสี 3:18-4:1
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เขียนบทเทศน์สั้นๆเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว และอภิปรายว่าความเชื่อศรัทธามีผลต่อความสำเจของชีวิตครอบครัวอย่างไร

ดำเนินการ
1) ให้ทุกคนอ่าน โคโลสี 3:18-4:1

2) ให้ผู้เรียนได้เตรียมบทเทศน์สั้นๆเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว ในหัวข้อ “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครอบครัวคริสตชน” ผู้เรียนอาจจะมีเพลงหรือภาพประกอบการพูดด้วยก็ได้ (ให้เวลาเตรียมที่เหมาะสม)

3) เมื่อแต่ละคนทำเสร็จแล้ว แบ่งพวกเขาออกเป็นกลุ่มๆให้แบ่งปันในกลุ่มย่อย แล้วให้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจที่ได้ฟังจากเพื่อนๆมาเขียนเป็นบทเทศน์เพียงบทเดียว โดยทำให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4) ให้นำบทเทศน์ไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น พิมพ์ในสารวัด พิมพ์แจกที่บ้าน ฯลฯ

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ