2.คำสัญญาที่ว่างเปล่า

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี
2. คำสัญญาที่ว่างเปล่า
พระคัมภีร์ : โคโลสี 2:8-23
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ระดมสมองยกตัวอย่างของปรัชญาหรือเล่ห์กลอันไร้แกนสารของโลกในปัจจุบันนี้ เพื่อให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยระมัดระวังอย่าหลงทางไป

ดำเนินการ
1) ให้ทุกคนอ่าน โคโลสี 2:8-23 โดยเน้นข้อที่ 8 เป็นพิเศษให้ผู้เรียนช่วยกันระดมความคิดเห็นว่าในสังคมปัจจุบันมีความคิดหรือปรัชญาอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวของเราและสังคม

2) แบ่งกลุ่มย่อย และให้แต่ละกลุ่มทำบอร์ดเตือนใจวัยรุ่นอย่าให้ไปหลงหรือยึดติดกับคำโฆษณาหลอกล่วงหรือความเชื่อที่ชวนให้เราหลงออกนอกลู่นอกทาง(ผู้นำเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม)

3) แสดงผลงานและวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของแต่ละกลุ่ม โดยเน้นประเด็นเหล่านี้คือ
• แนวคิดต่างๆเหล่านั้นผิดอย่างไร
• เราจะช่วยกันเตือนเพื่อนๆได้อย่างไร

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725