ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922820
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
868
5200
8855
94307
116621
7922820
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 06:56

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี
2. ความสุภาพถ่อมตน
พระคัมภีร์ : ฟิลิปปี 2:1-11
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้พิจารณาถึงคุณธรรมความสุภาพและเปรียบเทียบกับคุณธรรมในสังคมปัจจุบัน

ดำเนินการ
1) ให้ผู้เรียนอ่าน ฟิลิปปี 2:1-11 แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันให้ความหมายของคำว่า “ความสุภาพถ่อมตน” พร้อมกับให้ยกตัวอย่างประกอบด้วย

2) แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหารเรื่องสั้น เรื่องเล่า บทเพลง บทกวี โฆษณา ภาพ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นถึงความสุภาพ หรือที่แสดงออกถึงความไม่สุภาพ ควรให้เวลาผู้เรียนได้ค้นหาพอสมควร

3) ให้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอสิ่งที่ได้ค้นหามาหรือขออาสาสมัครมานำเสนอก็ได้ จากให้กลุ่มได้อภิปรายกันในหัวข้อเหล่านี้
• พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบฉบับแห่งความสุภาพให้แก่เราในเรื่องใด
• ทำไมเราต้องเป็นคนที่สุภาพถ่อมตนด้วย
• ความสุภาพถ่อมตนกับความขี้อายต่างกันอย่างไร

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ