1. คำขอบคุณและคำอธิษฐาน

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี
1. คำขอบคุณและคำอธิษฐาน

พระคัมภีร์ : ฟีลิปปี 1:1-11
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนทำที่คั่นหนังสือให้กับคนสำคัญในชีวิตโดยใช้ข้อความพระคัมภีร์ที่ได้เลือก

ดำเนินการ
1) สิ่งที่ต้องเตรียมคือกระดาษขนาด 5x8 นิ้ว พร้อมกับอุปกรณ์ทำศิลปะ เช่น กาว สี กรรไกร ฯลฯ

2) ให้เวลาเงียบๆเปิดเพลงบรรเลงเบาๆแล้วผู้เรียนคิดถึงบุคคลสำคัญในชีวิตของเขา จากนั้นให้เขาคิดถึงบุคคลนั้นไว้ในหัวใจขณะที่อ่าน ฟิลิปปี 1:1-11 อย่างช้าๆและชัดเจน

3) แจกอุปกรณ์การทำที่คั่นหนังสือ โดยเลือกข้อความพระคัมภีร์ที่ประทับใจและคิดว่าเหมาะสมกับบุคคลสำคัญที่เขาเลือก

4) เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้แบ่งปันถึงถ้อยคำพระคัมภีร์ที่ตนเองเลือกเขียนในที่คั่นหนังสือนั้นโดยตอบคำถามว่า “ทำไมจึงเลือกพระคัมภีร์ตอนนี้”

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725