ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922910
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
958
5200
8945
94397
116621
7922910
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 07:22

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

let_2cr05.jpgบทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2
5.การทดสอบความเชื่อ
พระคัมภีร์ : 2 โครินธ์ 13:5-10
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ช่วยกันแบบทดสอบบรรดาวัยรุ่นสมัยนี้ซึ่งจะชี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาตระหนักถึงพระคริสตเจ้าในชีวิตหรือไม่

 

ดำเนินการ
1) ให้อ่าน 2 โครินธ์ 13:5-10 โดยเน้นข้อที่ 5

2) แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มได้เขียนแบบทดสอบที่ยืนยันว่าบรรดาเยาวชนนั้นได้ดำเนินชีวิตตามความเชื่อ และตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้าในจิตใจ แต่ละกลุ่มควรพิมพ์แบบทดสอบนี้ ด้วยแบบฟอร์มอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ขีดถูก-ผิด การมีคำตอบให้เลือก การให้ตอบแบบสั้นๆ หรือให้เขียนประสบการณ์ความเชื่อ อาจจะเป็นแบบสอบถามที่ให้คะแนนแบบงานวิจัยก็ได้

3) แนะนำกับผู้เรียนว่าแบบทดสอบนี้ให้ทำในเชิงสร้างสรรค์ ทำเพื่อความก้าวหน้าฝ่ายจิต ขอให้ผู้เรียนได้คิดว่าจะนำเอาข้อมูลที่ได้รับนี้ไปเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในชีวิตจิตของเราได้อย่างไร

4) ควรให้เวลาที่นานพอสมควรเพื่อสร้างแบบสอบถาม เมื่อสร้างแบบสอบถามแล้วให้นำมาตรวจสอบกันว่าแต่ละข้อนั้นมีคุณค่าหรือมีประโยชน์อย่างไร ข้อใดควรเพิ่มข้อใดควรตัดออก

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ