ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922661
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
709
5200
8696
94148
116621
7922661
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 05:47

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2
4.จดหมายรักถึงเปาโล
พระคัมภีร์ : 2 โครินธ์ 7
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความรักที่เพียรททนของนักบุญเปาโล และให้ยึดเอาแบบอย่างความรักที่จริงจังนี้ไปใช้ในชีวิต

 

ดำเนินการ
1) เริ่มต้นกิจกรรมโดยอธิบายให้ผู้เรียนรับรู้ว่าเปาโลมีความรักและความห่วงใยต่อชาวโครินธ์มากสักเพียงใด เพราะความรักนี้เองที่ทำให้ท่านได้เขียนจดหมายถึงพวกเขา ให้สำรวจดูบทจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่ 1 แล้วให้บอกซิว่า นักบุญเปาโลห่วงถึงความประพฤติผิดของพวกเขาในเรื่องอะไรบ้าง ให้บอกว่า 3 เรื่อง

2) ให้ผู้เรียนอ่าน 2 โครินธ์ 7:5-13 ชี้ประเด็นศึกษาคือเปาโลรู้สึกว่าการเพียรทนจะช่วยให้เกิดการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตของหมู่คณะ ประสบการณ์ของท่านเป็นตัวอย่างของความรักที่เพียรทน หรือรักทนได้ทุกอย่าง ความรักและความสัตย์ซื่อที่แท้จริงทำให้เรากล้าพูดความจริง แม้ว่าจะนำความเจ็บปวดมาให้ก็ตาม และด้วยความเพียรทนนี้ทำให้เรากล้าที่จะยอมรับความบกพร่องของตัวเราเองด้วย

3) แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มได้เขียนจดหมายถึงนักบุญเปาโลเพื่อให้กำลังใจและแนะนำบุญเปาโลในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวโครินธ์นั้น

4) จากนั้นให้นำมาแบ่งปันกันในห้องเรียน

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ