ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922701
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
749
5200
8736
94188
116621
7922701
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 06:01

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2
1. ชีวิตภายใน:พระคริสต์สถิตในเรา

พระคัมภีร์ : 2 โครินธ์ 4:5-10
จุดประสงค์ : หลังจากอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วให้ผู้เรียนทบทวนถึงพระพรหรือความสามารถที่เป็นสมบัติส่วนตัวของเราว่ามีอะไรบ้าง แล้วแต่งบทกลอนโดยให้มีเนื้อหามาจากพระคัมภีร์นี้

ดำเนินการ
1) ให้ผู้เรียนอ่าน 2โครินธ์ 4 โดยให้เน้นความสนใจในเรื่องของ “สมบัติในภาชนะดินเผา” ให้ทุกคนได้ไตร่ตรองถึงชีวิตของแต่ละคนว่าตนเองมีพระพรหรือความสามารถอะไรที่เป็นสมบัติอันมีค่าของตนเอง

2) ให้วาดภาพภาชนะดินเผาแทนตนเองแล้วให้วาดภาพสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงพระพรหรือความสามารถที่ตนเองมีลงในภาชนะนั้น

3) จากนั้นให้เขียนบทกลอนแปดหรือบทกลอนประเภทต่างๆที่ผู้เรียนถนัดแสดงออกถึงคำสอนของนักบุญเปาโลเรื่องของภาชนะดินเผานี้

4) ให้สมาชิกแบ่งปันผลงานของตนเองแก่เพื่อน

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ