ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922901
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
949
5200
8936
94388
116621
7922901
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 07:18

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
4. จดหมายของเปาโลถึงครอบครัวเรา
พระคัมภีร์ : เอเฟซัส 5:1-6
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนศึกษาถึงสถานการณ์ทางสังคมของชาวเอเฟซัสจนทำให้นักบุญเปาโลต้องเขียนจดหมายไปตักเตือน และให้ลองคิดดูว่าถ้านักบุญเปาโลจะเขียนถึงคนไทยในปัจจุบันนี้ท่านจะเขียนอย่างไร

 

ดำเนินการ
1) ให้ผู้เรียนอ่าน เอเฟซัส 5:1-6 แล้วให้อภิปรายกันว่าเรื่องที่เปาโลตักเตือนนั้นยังคงใช้ได้กับคนในปัจจุบันนี้ได้หรือไม่อย่างไร

2) แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้ช่วยกันเขียนจดหมายแทนนักบุญเปาโลโดยคิดว่าถ้าพวกเขาเป็นเปาโลเขียนจะเขียนจดหมายถึงคนในปัจจุบันนี้อย่างไร โดยเน้นถึงเรื่องชีวิตในครอบครัว ให้พูดถึงสามี ภรรยา และลูกว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร

3) เมื่อทุกกลุ่มเขียนเสร็จแล้ว ให้ตัวแทนออกมาอ่านให้กลุ่มใหญ่ฟัง แล้วให้สมาชิกทุกคนได้อภิปรายเพิ่มเติมให้กว้างขวางขึ้น

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ