ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922941
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
989
5200
8976
94428
116621
7922941
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 07:33

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
3. ข้อแนะนำเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตชน
พระคัมภีร์ : เอเฟซัส 4:25-32
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนอภิปรายกันถึงคำแนะนำในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและไตร่ตรองดูว่าจะสามารถปรับคำแนะนำนี้มาปฏิบัติจริงได้อย่างไร


ดำเนินการ
1) ให้ผู้เรียนอ่าน เอเฟซัส 4:25-32 แล้วแนะนำให้เน้นเป็นพิเศษในข้อที่ 26 “จงเลิกโกรธก่อนดวงอาทิตย์ตก” และ “จงอย่าให้คำพูดเลวร้ายใดๆเลย จงพูดแต่คำดีงามเพื่อช่วยกันเสริมสร้างผู้อื่นตามโอกาส” ในข้อที่ 29

2) แบ่งกลุ่มย่อย แล้วให้สมาชิกพูดคุยกันถึงคำสอนเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นจากพระคัมภีร์ที่ได้อ่าน โดยยกตัวอย่างประกอบการพูดคุยด้วย

3) ให้แต่ละกลุ่มได้เลือกเอาคำแนะนำที่ได้จากพระคัมภีร์และเหมาะสมกับสถานการณ์จริงในชีวิตของพวกเขา 1 ประการแล้วมาประยุกต์แสดงเป็นบทบาทสมมุติ

4) เชิญให้แต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทสมมุติตามที่ได้ซ้อมไว้ จากนั้นให้พูดคุยกันถึงเรื่องที่แสดงกับคำสอนที่ได้อ่าน

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ