ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922958
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1006
5200
8993
94445
116621
7922958
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 07:44

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย
3. ธรรมชาติของการแข่งขัน
พระคัมภีร์ : กาลาเทีย 5:22-26
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้อภิปรายกันว่าการแข่งขันนั้นมีทั้งแง่ดีและแง่ลบต่อชีวิตของเราทั้งโดยส่วนตัวและทางสังคม และให้แสดงบทบาทสมมุติถึงการแข่งขันที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเรา

 ดำเนินการ

1) ให้ผู้เรียนอ่าน กาลาเทีย 5:22-26 โดยเน้นข้อที่ 26 ที่ว่า “อย่าอวดดียั่วยุผู้อื่น หรืออิจฉาริษยากันและกัน”

2) ให้ผู้เรียนได้พูดคุยกันถึงความแตกต่างระหว่างการแข่งขันที่เกิดประโยชน์กับที่ไม่เกิดประโยชน์ โดยให้สมาชิกได้ยกเอาเหตุการณ์จริงในชีวิตที่ตนเองประสบหรือได้รับรู้มาทั้งแง่บวกและแง่ลบของการแข่งขัน เพื่อเป็นกรณีศึกษา

3) แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันคิดที่จะแสดงบทบาทสมมุติที่สะท้อนให้เห็นถึงผลของการแข่งขันกันซึ่งอาจจะเป็นไปในด้านใดก็ได้

4) ให้แต่ละกลุ่มได้แสดงตามที่ได้เตรียมมา แล้วให้สรุปการแสดงโดยให้สอดคล้องกับคำสอนตามที่ได้อ่านจากพระคัมภีร์ สรุปโดยตั้งคำถามว่า “เธอสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าการแข่งขันแบบใดที่เป็นประโยชน์และแบบใดที่ไม่เป็นประโยชน์”

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ