ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922685
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
733
5200
8720
94172
116621
7922685
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 05:54

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย
2. คุณธรรมและพยศชั่ว
พระคัมภีร์ : กาลาเทีย 5
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของธรรมชาติมนุษย์และผลของพระจิต


ดำเนินการ
1) เตรียมกิจกรรมนี้โดยการจดบัญชีกิจกรรมของธรรมชาติมนุษย์จาก กาลาเทีย 5:19-21 ไว้ในบัตรคำ และผลของพระจิตจาก กาลาเทีย 5:22-23 ไว้ในบัตรคำอีกชุดหนึ่ง  ชุดแรกเขียนกำกับว่า “พยศชั่ว” ส่วนอีกชุดหนึ่งเขียนคำว่า “คุณธรรม” และเตรียมนาฬิกาไว้สำหรับจับเวลาเพื่อการเล่นเกมด้วย

2) เริ่มกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนอ่าน กาลาเทีย 5:16-26 อธิบายประกอบว่าเปาโลใช้คำว่า “จิต” และ “ธรรมชาติมนุษย์” ผู้นำควรอธิบายความหมายของคำว่า “ชีวิตฝ่ายจิต” กับ “ธรรมชาติมนุษย์” ว่าแตกต่างกันอย่างไร

3) แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีม ให้เล่นเกม “บอกใบ้ทายคำ” โดยให้แต่ทีมส่งตัวแทนออกมาแล้วจับบัตรคำพยศชั่วและคุณธรรมที่คละกันไว้แล้วให้บอกใบ้โดยห้ามพูดคำนั้นออกมาโดยตรงแต่ให้ใช้คำอธิบายหรือเทียบเคียงแล้วให้สมาชิกในทีมช่วยกันทาย ให้เวลา 30 วินาที ถ้าทายถูกก็ได้หนึ่งคะแนน ทำสลับกันไปจนถึงเวลาที่เหมาะสม แล้วให้แสงดความยินดีกับทีมที่ชนะด้วยการปรบมือ

4) จากนั้นให้ผู้นำเปิดการพูดคุยกับสมาชิกในประเด็นที่ว่า “คุณธรรมและพยศชั่วที่ได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์นั้นมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร และข้อใดที่เธอรู้สึกว่าเหมาะกับเยาวชนในสมัยนี้มากที่สุด”

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ