ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922932
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
980
5200
8967
94419
116621
7922932
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 07:30

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

การเป็นคริสตชนที่แท้จริง:
7. การทำหนังสือภาพแสดงให้เห็นถึงการเป็นคริสตชนที่แท้จริง
พระคัมภีร์ : โรม 12:9-21
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้อ่าน-จดจำ-และประยุกต์ข้อคำสอนของนักบุญเปาโลเรื่องการเป็นคริตชนที่แท้จริงด้วยตนเอง


ดำเนินการ
1) นำหนังสือทำมือให้ผู้เรียนได้ดูเป็นตัวอย่าง

2) ให้ผู้เรียนอ่าน โรม 12:9-21 ให้ผู้เรียนได้เขียน/จด/ขีดเส้น/คุณลักษณะของการเป็นคริสตชนที่แท้จริงตามคำสอนของนักบุญเปาโล

3) แบบกลุ่มผู้เรียน และให้แต่ละกลุ่มได้คัดเลือกคุณสมบัติ/คุณลักษณะที่คริสตชนจะต้องปฏิบัติ แล้วช่วยกันประดิษฐ์หนังสือทำมือขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คนอื่นๆได้รับรู้คำสอนของเราคริสตชน ให้แต่ละกลุ่มตกลงรูปแบบการนำเสนอ เช่น เป็นภาพ เป็นเกม เป็นเรื่องเล่า ฯลฯ โดยให้คิดว่าประเด็นไหนน่าสนใจของคนที่จะอ่านหนังสือของเรา

4) ผู้นำต้องให้เวลาพอสมควรและควรจัดเตรียมอุปกรณ์การทำหนังสือทำมือไว้ล่วงหน้า

5) เมื่อทำเสร็จแล้วให้นำเสนอต่อกลุ่มใหญ่ แล้วนำไปวางไว้ในห้องสมุด หรือที่อ่านหนังสือของโรงเรียนหรือวัด

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ