ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922762
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
810
5200
8797
94249
116621
7922762
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 06:25

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

5. ผู้นำฝ่ายจิตเพื่อพระเจ้า
พระคัมภีร์ : โรม 8:28-39
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้แสดงพลังให้สอดคล้องกับพลังแห่งคำสอนของนักบุญเปาโล


ดำเนินการ

1) ให้ผู้เรียนได้อ่าน โรม 8:28-39

2) ให้ผู้เรียนได้เลือกเขียนวลีหรือประโยคที่ประทับใจ 5 ประโยค

3) แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้แต่ละกลุ่มตกลงกันเลือกประโยคเหล่านั้นมาแต่งเป็นเพลงเชียร์ด้วยสปีริตของพระคริสตเจ้า โดยสามารถดัดแปลงถ้อยคำบางคำให้เหมาะกับทำนองก็ได้ จากนั้นให้ทำการซ้อมเพื่อแสดงต่อหน้ากลุ่มใหญ่

4) หลังจากทุกกลุ่มได้แสดงแล้ว ผู้นำนำการอภิบายถึงความหมายของ โรม 8:28-39 หรือเน้นประโยค/วลีที่สำคัญ เช่น

• พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์(ข้อ28)
• ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา ใครจะสู้เราได้(ข้อ31)
• ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้(ข้อ35)
• การทดลองทั้งหมด เราชนะโดยง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเรา(ข้อ37)

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ