ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922802
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
850
5200
8837
94289
116621
7922802
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 06:48

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

พระหรรษทานของพระเจ้าและความหวังของมนุษย์:
4.จุดหมายของเราคือสิริรุ่งโรจน์
พระคัมภีร์ : โรม 8:18-30
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนตระหนักถึงจุดหมายของชีวิตคือการได้อยู่กับพระเจ้าในสิริรุ่งโรจน์


ดำเนินการ
1) ให้ผู้เรียนได้เตรียมหาส่งของอะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงความหวัง เช่น รูปถ่าย บทกวี บทเพลง สิ่งของต่างๆ ต้นไม้ ฯลฯ

2) ให้ผู้เรียนอ่าน โรม 8:18-30 ให้ทุกคนได้ฟังอย่างชัดเจน(ควรให้ทุกคนมีพระคัมภีร์ประจำตัว)

3) แจกกระดาษเปล่าให้แต่ละคนได้สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงความหวังโดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมาจากบ้านเป็นองค์ประกอบสำคัญ ผู้นำอาจจะพูดในทำนองนี้

• ให้เราใช้สิ่งของที่เราได้เตรียมไว้เพื่อสร้างงานศิลปะของเรา ตัวอย่างเช่น ถ้าใครเพลงก็เขียนเพลงนั้นให้สวยงามตบแต่งให้น่าดู หรือใช้อะไรก็ได้ที่หามาแสดงออกให้เห็นถึงความหวังที่อยู่ในใจของตนเอง
• แล้วให้เขียนบทรำพึงสั้นๆที่อธิบายว่างานศิลปะของตนเองนั้นเกี่ยวข้องกับความหวังที่นักบุญเปาโลสอนอย่างไร

4) เชิญชวนให้ผู้เรียนได้แบ่งปันงานศิลปะของตนเองกับเพื่อน โดยเปรียบเทียบหรือเพิ่มเติมคำสอนเรื่องความหวังที่นักบุญเปาโลได้สอนไว้ใน โรม 8:18-30

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ