ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922753
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
801
5200
8788
94240
116621
7922753
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 06:22

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน
1. การคืนดีกัน
พระคัมภีร์ : ฟีเลโมน
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟีเลโมนกับโอเนสิมัสพื่อเป็นบทเรียนในชีวิต

ดำเนินการ
1) ให้ทุกคนได้อ่านบทจดหมายถึงฟีเลโมน แล้วอภิปรายกันว่าทำไมโอเมสิมัสจึงได้จากไป แล้วทำไมเปาโลจึงได้ส่งเขากลับมาหาฟีเลโมนอีก

2) แบ่งกลุ่มย่อย และให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสร้างบทสนทนาระหว่างฟีเลโมนกับโอเมสิมัส โดยอย่างน้อยให้มี 5 บทสนทนากันและให้เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้
• ความสัมพันธ์และการดำเนินชีวิตต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร
• จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแปลงอะไรบ้าง

3) เมื่อเขียนบทเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบดูคำขอร้องของเปาโลที่ขอให้ให้อภัยต่อกัน โดยตั้งคำถามให้คิดดังต่อไปนี้
• โอเนสิมัสจะต้องมีความไว้วางใจต่อเปาโลและฟีเลโมนอย่างไรเพื่อจะทำให้ฟีเลโมนยอมรับเขา
• ในจดหมายถึงฟีเลโมนนี้เปาโลได้พูดถึงพลังอำนาจของพระเจ้าในการให้การคืนดีแก่กันอย่างไร

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ