ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922975
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1023
5200
9010
94462
116621
7922975
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 07:49

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1
2. คุณสมบัติของบุคลากรของพระศาสนจักร

พระคัมภีร์ : 1 ทิโมธี 3:1-13; 5:3-16
จุดประสงค์ : เรียนรู้คุณสมบัติของบุคลากรต่างๆในพระศาสนจักร

ดำเนินการ
1) ให้เตรียมคุณสมบัติของบุคลากรประเภทใดประเภทหนึ่งที่ผู้นำมี

2) เริ่มโดยให้ทุกคนได้ผลัดกันอ่าน 1 ทิโมธี 3:1-13; 5:3-16

3) เล่าตัวอย่างของคุณสมบัติของคนทำงานที่ได้เตรียมไว้ และอธิบายเพิ่มเติมว่าคนทำงานจะต้องมีพรรณนางาน(job description) เพื่อจะได้รู้ว่าตนเองจะต้องทำอะไรบ้าง มีขอบข่ายการทำงานอย่างไร จากนั้นอาจจะบอกถึงประสบการณ์การทำงานอีกด้วย

4) ให้แบ่งกลุ่มกันกลุ่มละประมาณ 6 คน ให้แต่ละคนได้ร่างคุณสมบัติของบุคคลดังต่อไปนี้
• พระสังฆราช (1ทิโมธี 3:1-7)
• สังฆานุกร (1ทิโมธี 3:8-13)
• แม่หม้าย (1ทิโมธี 5:3-16)
อธิบายให้แต่กลุ่มได้สบายใจที่จะเพิ่มเติมคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่สอดคล้องกับคำแนะนำของเปาโล

5) เมื่อเสร็จแล้วให้จับคู่กันสัมภาษณ์คุณสมบัติของกันและกัน หรือจะพลัดกันสัมภาษณ์ก็ได้

6) จากนั้นให้มีการอภิปรายกันในประเด็นเหล่านี้
• คุณสมบัติข้อใดที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับแต่ละตำแหน่ง

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ