ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922922
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
970
5200
8957
94409
116621
7922922
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 07:25

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2
1. การเคารพกฎ
พระคัมภีร์ : 2 เธสะโลนิกา 3
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงผลร้ายของความประพฤติที่ไม่มีกฎเกณฑ์ และให้สำนึกถึงการมีกกเกณฑ์ในชีวิต


ดำเนินการ

1) ให้แบ่งกันผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้ภาพจากหนังสือพิมพ์หรือวาดภาพที่แสดงออกถึงผลของการที่คนเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พึงจะกระทำ

2) จากนั้นให้อ่าน 2 เธสะโลนิกา 2 แล้วให้แต่ละกลุ่มทำโปสเตอร์จากภาพที่แต่ละคนได้หามา

3) นำเสนอโปสเตอร์ให้กลุ่มอื่นๆได้ศึกษาด้วย จากนั้นให้อภิปรายกันโดยยึดเอาข้อความจาก 2 เธสะโลนิกา 2:13-15 เป็นประเด็นศึกษาถึง “ความแตกต่างระหว่างคนที่ไม่ประพฤติตามกฎกับคนที่ประพฤติตามคำสอนของพระเยซูเจ้า”

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ