ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922979
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1027
5200
9014
94466
116621
7922979
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 07:50

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1
2. เปาโลในฐานะแบบอย่างของงานศาสนบริการในวันนี้

พระคัมภีร์ : 1 เธสะโลนิกา 2
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่การเป็นศาสนบริกรของนักบุญเปาโล และร่วมมือกับคุณพ่อเจ้าวัดในการทำหน้าที่ศาสนบริการต่างๆตามความสามารถ

ดำเนินการ
1) ให้ผู้เรียนทุกคนอ่าน 1 เธสะโลนิกา บทที่ 2

2) แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้ช่วยกันแยกแยะว่านักบุญเปาโลได้ทำหน้าศาสนบริการอะไรบ้าง โดยจดเป็นข้อๆ จากนั้นให้ checklist ดูว่าบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์หรือศาสนบริการในปัจจุบันมีอะไรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติของนักบุญเปาโล และพิจารณาดูทีละข้อว่า งานใดต้องเป็นพระสงฆ์เท่านั้นที่ทำได้ และงานใดที่เราบรรดาเยาวชนหรือฆราวาสสามารถช่วยพระสงฆ์ปฏิบัติได้

3) เมื่อทำเสร็จแล้วให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดต่อกันและกัน และร่วมกันหาข้อปฏิบัติเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในศาสนบริการของพระสงฆ์

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ