ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922782
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
830
5200
8817
94269
116621
7922782
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 06:40

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1
1. การท้าทายในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

พระคัมภีร์ : 1 เธสะโลนิกา 2:1-2
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่ท้าทายและเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน และหาแนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้น

ดำเนินการ
1) ให้ทุกคนอ่าน 1 เธสะโลนิกา 2:1-2

2) แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อยและให้แต่ละกลุ่มได้คิดถึงสภาพความเป็นจริงที่บรรดาเยาวชนในยุคปัจจุบันต้องเผชิญ และเป็นเรื่องที่เรียกร้องความเข้มแข็งมั่นคงในเรื่องของคุณธรรมอันดีงาน แล้วให้เสนอทางแก้ปัญหาด้วย โดยให้เขียนเป็นแบบบทละคร มีรายละเอียดเป็นฉากๆ แล้วให้พิมพ์แจกกลุ่มอื่นๆด้วย

3) ในวันต่อมาให้แจกบทละคร “สภาพสังคมที่เยาวชนต้องเผชิญ” ให้ทุกกลุ่มได้ดู แล้วแสดงออกมาเป็นบทบาทสมมุติอย่างสั้นๆ แล้วให้มีการวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์และวิธีแก้ไข้ที่แต่ละกลุ่มได้นำเสนอนั้น

4) หลังจากการนำเสนอแล้ว ให้เชิญผู้เรียนได้ไตร่ตรองดูว่าในแต่ละกรณีนั้นเราจะแก้ไขหรือปฏิบัติตัวตามคำสอนของพระเยซูเจ้าได้อย่างไร โดยการตั้งคำถามในทำนองนี้ว่า
• ในแต่ละกรณีนั้นเราจะต้องใช้คำสอนหรือคุณธรรมใดเพื่อแก้ไขปัญหา
• เราแต่ละคนจะต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดกับพระเยซูเจ้าเพื่อว่าเราจะได้สามารถทำได้อย่างที่พระองค์ทรงกระทำ
• พระเจ้าทรงขอให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ในทุกกรณีหรือไม่ หรือพระเจ้าทรงขอร้องเราแต่ละเป็นพิเศษ

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ