พระสังฆราชนครสวรรค์องค์ใหม่

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 3528

ขอร่วมแสดงความยินดีกับสังฆมณฑลนครสวรรค์

ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงประกาศแต่งตั้ง

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช

เป็นพระสังฆราชปกครองสังฆมณฑลนครสวรรค์

ขอเชิญร่วมในพิธีอภิเษกเป็นพระสังฆราช วันที่ 2 มิถุนายน 2007

ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 10.00 น.

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725