แจ้งยกเลิก!!! การจัด “คำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชุบรี” ประจำปี ค.ศ. 2020

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 58

แจ้งยกเลิก!!! การจัด “คำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชุบรี” ประจำปี ค.ศ. 2020
แจ้งยกเลิก!!!
การจัด “คำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชุบรี”
ประจำปี ค.ศ. 2020

         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระสำคัญที่ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการและมีหนังสือแจ้งให้ทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อโรค

          ทางศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จึงเห็นควร “ยกเลิก” การจัดคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 18 เมษายน 2020 ณ สามเณราลัยแม่พระนิรมลราชบุรี

          ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจและให้การสนับสนุนค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรีตลอดมา ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน และขอโปรดให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และร่วมใจกันภาวนาขอให้การแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ผ่านพ้นไปโดยเร็ววัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2020

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725