สุขสันต์วันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ.2019

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 1198

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ.2019
สุขสันต์วันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ.2019
ขอพระกุมารเยซูนำความหวัง สันติสุขและความชื่นชมยินดีสู่จิตใจของท่าน
อวยพรให้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อเราทุกคนจะได้เป็น "ข่าวดี"
สำหรับเพื่อนพี่น้องที่เราได้พบปะพูดคุยเสมอ...
Merry Christmas & Happy New Year 2019

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725