อบรมครูคำสอนราชบุรี

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 2328

อบรมครูคำสอนราชบุรี
อบรมครูคำสอนราชบุรี

       ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดอบรมฝึกปฏิบัติการสอนคำสอน ครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2014 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" จ.นครปฐม  โดยมีคุณพ่อไพยง  มนิราช และคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  เป็นวิทยากร มีคุณครูเข้าร่วม จำนวน 57 คน


      จากหัวข้อการศึกษาพระคัมภีร์ในสังฆมณฑลราชบุรีประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้กำหนดให้ศึกษาพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น  การอบรมในครั้งนี้จึงเน้นให้คุณครูได้ศึกษาพระคัมภีร์และสามารถสร้างบทเรียนเพื่อนำไปถ่ายถอดให้กับเด็ก ๆ ได้

      คุุณพ่อไพยง  มนิราช  อุปสังฆราช  ได้ให้ความรู้เรื่อง "การประกาศพระวรสารใหม่" โดยมุ่งเน้นให้คุณครูได้ปรับตัว ปรับวิธีการต่าง ๆ ในการสอน การถ่ายทอดความเชื่อ ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในปัจจุบัน

      คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  ได้พูดถึงภาพรวมของพระวรสารนักบุญยอห์น  และยกตัวอย่างบทเรียน  กิจกรรมและวิธีการต่าง ๆ ซึ่งสามารถจะนำไปใช้สอนเด็ก ๆ ได้ 

      คุณครูผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมมือกัน  จัดทำบทเรียนจากพระวรสารของนักบุญยอห์นทั้ง 21 บท  ซึ่งจะได้นำเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.kamsondeedee.com ของศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบรรดาครูคำสอนผู้สนใจอื่น ๆ ด้วย

     โอกาสนี้ พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  ได้เดินทางมาพบปะพูดคุยกับครูคำสอนและเป็นปรธานในพิธีบุชาขอบพระคุณ  มอบใบประกาศ ปิดการอบรมครูคำสอนในครั้งนี้ด้วย

### วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ ###
1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725