อบรมผู้ประกาศข่าวดี(แบบตัวต่อตัว)

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 2430

อบรมผู้ประกาศข่าวดี(แบบตัวต่อตัว)
อบรมผู้ประกาศข่าวดี(แบบตัวต่อตัว)

      
“ลูกจะตอบแทนคุณพระได้ไฉน….” ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนที่ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าจะได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อตอบแทนพระคุณของพระองค์ นั้นก็คือ การเป็นผู้ประกาศข่าวดีแห่งความเชื่อหรือแพร่ธรรมให้กับเพื่อนๆและบุคคลทั่วไป
            สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังและฝึกอบรมการเป็นผู้ประกาศข่าวดี(แบบตัวต่อตัว)วันที่ 9-10 มกราคม 2010 ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาธร กรุงเทพฯ ตึกวันทามารีอา ชั้น 3 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.
         การฝึกอบรมของเราเริ่มโดยการวางพื้นฐานสำหรับการประกาศข่าวดีโดยเรียนรู้ “หลักคำสอนของพระศาสนจักรเรื่องการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ เพื่อจะได้ไม่หลงทางและปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งสอนของพระศาสนจักรในฐานะที่เป็นแม่และครูในการประกาศข่าวดีแห่งความเชื่อ
จากนั้นจะเป็นการเรียนรู้การประกาศข่าวดีจากประสบการณ์ตรงของบุคคลต่างๆ เช่น กลุ่มอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด(PMG) ชมรมคนหูหนวกคาทอลิก ชมรมคนตาบอดคาทอลิก นักธุรกิจ ครอบครัวรักษ์บุญยวง และจบด้วยการฝึกปฏิบัติจริง

           การประกาศข่าวดีแห่งความเชื่อหรือการแพร่ธรรมจะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป เราสามารถประกาศข่าวดีฯได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ไม่ต้องทุ่มทุน หรือยกโขยงไปไหนกัน

          ดำเนินรายการโดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ(081-293-5611)และคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม กำกับรายการโดยคุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน เข้ารับการฝึกอบรมครบสองวันแล้วทำการประกาศข่าวดีฯได้ทันทีและมีใบประกาศนียบัตรมอบให้เป็นที่ระลึก สนใจโปรดโทรฯติดต่อได้ที่ 0-2681-3900 ต่อ 1301,1308(เวลาราชการ) หรือมาในวันฝึกอบรมได้เลย รับไม่จำกัดจำนวนและความรู้ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

“จงรู้ไว้เถิดว่า ผู้ที่ช่วยคนบาปให้กลับมาจากทางผิดก็ช่วยวิญญาณของตนเองให้รอดพ้นจากความตาย และจะได้รับการอภัยบาปทั้งมวล”(ยากอบ 5:20)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725