แต่งตั้งพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 2927

แต่งตั้งพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725