ชุมนุมครูคำสอน-ครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

หมวดหลัก: News
ฮิต: 2030

ชุมนุมครูคำสอน-ครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีชุมนุมครูคำสอน-ครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
            เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรีร่วมกับฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี จัดการชุมนุมครูคำสอนและครูคาทอลิกขึ้นที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค เริ่มด้วยการเทศน์เตรียมจิตใจเพื่อรับศีลอภัยบาปโดยคุณพ่อไพศาล  ยอแซฟ และมีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครูคำสอนไทย(16 ธันวาคม) โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก  ปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธาน  ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ผู้บริหาร  หลังพิธีแล้วมีกิจกรรมเกมเศรษฐี โดยคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร  บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง  จากนั้น จึงรับประทานอาหารและมอบของที่ระลึก  ปิดท้ายด้วยการจับของขวัญรางวัลพิเศษส่งความสุขโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2012

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725