ประกาศ!!! เลื่อนการจัดงาน Saengtham Bible Contest

หมวดหลัก: News
ฮิต: 1721

ประกาศ!!!
เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม
ทางคณะกรรมการจัดงาน Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 2
จึงขอเลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด
(กำหนดการเดิมคือวันที่ 9 ธันวาคม 2011)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725