ขอเชิญชมรายการดนตรีกวีศิลป์ ในตอน “บทเพลงถึงพระเจ้า”

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 2311

ขอเชิญชมรายการดนตรีกวีศิลป์ ในตอน “บทเพลงถึงพระเจ้า”
พบกับศิลปินนักร้อง นักดนตรีรับเชิญ และคณะนักขับร้องประสานเสียง
ร่วมขับร้องบทเพลงของคริสตชน

บันทึกรายการ ณ วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554
เวลา 21.00- 22.00 น. ช่องไทยพีบีเอส

 
บทเพลงที่ขับร้อง :
โน้มนำข้านี้ / สันติคีตา / Ave Maria (Gounod) / มั่นใจในพระองค์ /
สิริมงคล 2 / Lead me Lord / มีสหายเลิศคือพระเยซู /  How Great is Our God / Amazing Grace /
พระเจ้าอำนวยพระพรท่าน และ บทเพลงอื่นๆในพิธีมิสซา
 
อำนวยการผลิตโดย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมมือกับ แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ อัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ
 
 
คณะนักขับร้องประสานเสียง
คณะนักขับร้องประสานเสียงเซซีลีอา (วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์) 
คณะนักขับร้องผู้ฝึกหัดคณะธิดาพระราชินีมาเรีย
คณะนักร้องประสานเสียงคริสตจักรที่สอง สามย่าน
คณะนักร้องประสานเสียงคริสตจักรธนบุรี

 
ศิลปินรับเชิญกิตติมศักดิ์
คุณจอห์น รัตนเวโรจน์
คุณศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์
คุณสุรุจ ปรีดารัตน์
คุณมานิต ธุวะเศรษฐกุล
 

นักร้องรับเชิญ
คุณพ่อสุเทพ พงศ์วิรัชไชย
คุณอภิชาต ผ่องบุรุษ
คุณนรินทร์ ประสพภักดี
 

นักดนตรีรับเชิญ
คุณวีระพงศ์ ทวีศักดิ์ บรรเลงระฆัง และ กีต้าร์
คุณฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ บรรเลงเปียโน
บราเดอร์ภูมเรศ ภูผา บรรเลงอิเล็กโทน
คุณธีรชีพ ไกรธีรางกูร บรรเลง แคน และ โหวต
 
 ผู้อำนวยเพลงรับเชิญ
อาจารย์สุวลักษณ์ เลียนษี
 

ผู้อำนวยเพลง และ Music Director
อาจารย์ศรินทร์ จินตนเสรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725