สมณมณตรีของสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนองค์ใหม่

หมวดหลัก: News
posted by: พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ฮิต: 2281

พระอัครสังฆราชแฟร์นันโด ฟีโลนี่สมณมณตรีของสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนองค์ใหม่
        พระอัครสังฆราชแฟร์นันโด ฟีโลนี่ (Archbishop Fernando Filoni)เป็นสมณมณตรีองค์ใหม่ ของสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (Propaganda Fidei) แทนพระคาร์ดินัลอีวาน ดีอัส แห่งประเทศอินเดีย ซึ่งหมดวาระหน้าที่

        พระอัครสังฆราชฟีโลนี่ เกิดวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1946 (ปัจจุบันอายุ 65 ปี) ที่มันดูเรีย (ตารันโต ภาคใต้ของอิตาลี) ได้รีบศีลบวช เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1970 ได้เคยเป็นสมณทูตหลายประเทศ คือ ศรีลังกา อิหร่าน บราซิล และสุดท้ายฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1992 - 2001)

         แม้ได้รับตำแหน่งสมณทูตที่มะนิลาแต่สำนักงานอยู่ที่ฮ่องกง เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ศึกษาพันธกิจ ในประเทศจีน โดยเชื่อมกับสมณทูตฟิลิปปินส์ ท่านได้เริ่มความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรคาทอลิกจีน ทั้งที่เป็นทางการและแบบใต้ดิน

         สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นสมณทูตในจอร์แดนและอิรัค วันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2001 โดยพำนักที่กรุงแบกแดด เมื่อเกิดสงครามในอิรัค ท่านไม่ต้องการละทิ้งสถานสมณทูต ยังคงอยู่ในนครหลวงระหว่างที่มีความขัดแย้ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 ได้ถูกเรียกกลับไปเป็นสมณทูตอยู่ที่ฟิลิปปินส์

         ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2007 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เรียกท่านกลับกรุงโรม เพื่อรับหน้าที่แทนเลขาธิการรัฐ และวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 ได้ทรงอนุมัติการลาออกของพระคาร์ดินัลอีวาน ดีอัส และทรงแต่งตั้งพระอัครสังฆราชฟีโลนี่ ดำรงตำแหน่งสมณมณตรีของสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน


ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725