แนะนำ:หนังสือ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (ฉบับใหม่รวมเล่ม)

หมวดหลัก: News
posted by: แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ
ฮิต: 1143

หนังสือ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (ฉบับใหม่รวมเล่ม)
แนะนำ:หนังสือ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (ฉบับใหม่รวมเล่ม)
ราคาเล่มละ 750 บาท

หากสั่งจองภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019
ราคาเพียงเล่มละ 580 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ
โทร. 02-681-3900 ต่อ 1303 โทรสาร 02-681-5369-70
E-mail : thaicatechesis@gmail.com

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725