แนะนำหนังสือ "อัครสาวก 12 องค์"

หมวดหลัก: News
posted by: www.kamsonbkk.com
ฮิต: 1302

แนะนำหนังสือ "อัครสาวก 12 องค์" หนังสือ "อัครสาวก 12 องค์"
       แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ ได้จัดพิมพ์ หนังสือ "อัครสาวก 12 องค์" ซึ่งเป็นหนังสือประวัติสั้น ๆ ของบรรดาอัครสาวก 12 องค์ ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานกับพระองค์ รวมทั้งมีประวัติของนักบุญมัทธีอัสและเปาโล ด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับที่จะใช้อ่าน เรียนรู้ และจัดกิจกรรมคำสอน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้ประวัติของบรรดาอัครสาวก และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้พวกเขาอยากรู้จักประวัติของพวกท่านมากขึ้นอีกด้วย

ราคา เล่มละ 25 บาท

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725