DVD คุณพ่อปีโอ นักบุญที่น่าพิศวงองค์หนึ่งของโลก

หมวดหลัก: News
posted by: http://www.thaicatechesis.com/
ฮิต: 2136

DVD คุณพ่อปีโอ นักบุญที่น่าพิศวงองค์หนึ่งของโลก
DVD คุณพ่อปีโอ นักบุญที่น่าพิศวงองค์หนึ่งของโลก
              เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอชีวิตอันน่าทึ่งของคุณพ่อปีโอที่มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างมั่นคงและการอุทิศตนของคุณพ่อปีโอท่านมีความห่วงใยชีวิตฝ่ายจิตของผู้อื่นอย่างยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจต่อคนเจ็บป่วยและผู้มีความทุกข์เรื่องราวที่ท่านถูกปีศาจโจมตีบ่อยครั้งท่านถูกกลั่นแกล้งทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำมือผู้คน รวมทั้งบางคนในพระศาสนจักรนอกจากนี้ยังมีอัศจรรย์มากมายที่ท่านทำ รวมทั้งความสุภาพถ่อมตนค วามรักเมตตา และความเป็นคนมีอารมณ์ขันของท่าน
ความยาว 159 นาที ราคา 220 บาท
ติดต่อได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-6813900 ต่อ 1303

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725