“คู่มือสอนศีลมหาสนิทครั้งแรก” ฉบับปรับปรุงใหม่

หมวดหลัก: News
ฮิต: 5028

“คู่มือสอนศีลมหาสนิทครั้งแรก” ฉบับปรับปรุงใหม่
         “คู่มือสอนศีลมหาสนิทครั้งแรก” ฉบับปรับปรุงใหม่เล่มนี้  ได้เริ่มจัดทำในปี 2553 ทดลองสอนกับเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ในค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน  โดยให้คุณครูที่นำไปใช้สอนทำแบบประเมิน   แต่ละบทเรียนหลังจากจบค่ายว่า หัวข้อที่สอน  จุดประสงค์  กิจกรรม  เนื้อหาคำสอนและปฏิบัติ มีส่วนไหน    ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับวัยเด็ก และหลังจากที่ได้ทดลองใช้ในค่ายคำสอนภาค   ฤดูร้อนมาแล้ว 3 ปี ไม่พบปัญหาใด ๆ จากครูคำสอนที่นำไปใช้  ทางผู้จัดทำจึงได้เริ่มทำ “คู่มือเรียนศีลมหาสนิท” สำหรับเด็กในปีการศึกษา 2555 ขึ้นมาอีกเล่มหนึ่ง เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถติดตามในสิ่งที่ครูผู้สอนได้สอนอย่างต่อเนื่อง

    คู่มือสอนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุงใหม่เล่มนี้ ปรับปรุงจากหนังสือคู่มือสอนศีลมหาสนิทเล่มเดิม เขียนโดย คุณพ่อสมบูรณ์  แสงประสิทธิ์  ซึ่งผู้จัดทำได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมให้จุดประสงค์ กิจกรรมนำเข้าสู่เนื้อหา และการปฏิบัติหลังบทเรียน ให้ทันยุคทันเหตุการณ์มากขึ้น ส่วนเนื้อหายังคงเดิมและเพิ่มเติมความบางส่วนเข้าไป พร้อมอ้างอิงชื่อหนังสือคำสอนพระศาสนจักร(CCC) และหมายเลขข้อซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเนื้อหาคำสอน และอ้างอิงพระคัมภีร์ลงไปเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบว่านำมาจากเล่มใด ข้อใด ซึ่งครูผู้สอนสามารถไปอ่านเนื้อหาหรือรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้    

    หากเพื่อนผู้ร่วมงานได้นำคู่มือสอนศีลมหาสนิทเล่มนี้ไปใช้  ขอความกรุณาช่วยให้คำแนะนำ หรือตรวจสอบว่ามีตรงไหนที่สมควรปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม  และช่วยแจ้งกลับมายังศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี จะถือเป็นพระคุณอย่างยิ่ง เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงให้ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของเด็ก ๆ ของเรา และหากมีข้อผิดพลาดประการใดจากหนังสือเล่มนี้ ทางผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอน้อมรับคำติ คำตักเตือน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีต่อไป ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพร

    “พี่น้องที่รักทั้งหลาย จงมั่นคง อย่าหวั่นไหว จงออกแรงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้มากยิ่งขึ้นเสมอ ท่านรู้อยู่แล้วว่า งานหนักของท่านไม่สูญเปล่าสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า” (1คร. 15:58)
ศิริลักษณ์   เบญจภุมริน
ผู้จัดทำ

:::::: ดาวน์โหลดคู่มือสอน :::: ดาวน์โหลดคู่มือเรียน ::::

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725