ขอร่วมแสดงความเสียใจ

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 3229


กำหนดการสวดภาวนาอุทิศแด่
ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม  - วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551
มิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ เวลา 19.00 น.
สวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ เวลา 19.30 น.
ณ ศาลาวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551
พิธีมิสซาปลงศพ เวลา 15.00 น.
ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

จึงเรียนเชิญมาด้วยความเคารพและขอคำภาวนาเพื่อวิญญาณของ
ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
หมายเหตุ** ของดพวงหรีดนะครับ **

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725