วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 42

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 4071

 วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 42

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานกิจกรรม
วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 42
42 WORLD COMMUNICATIONS DAY
“แสวงหาความจริง เพื่อแบ่งปันกับผู้อื่น”
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2551
ณ โรงเรียนพระหฤทัย และอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725