ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007337399
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1625
5390
17949
71228
120823
7337399
Your IP: 3.231.228.109
2019-10-16 10:15

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
สวดภาวนาแบบสมาธิกิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 8
ชื่อเรื่อง : สวดภาวนาแบบสมาธิ มัทธิว บทที่ 6
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้สวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายโดยใช้วิธีจิตภาวนาเพื่อให้ผู้เรียนสัมผัสความสงบฝ่ายจิตใจ
วิธีการ : ภาวนาแบบจิตภาวนา
ดำเนินการ

        1.ให้ผู้เรียนสองคนสลับกันเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์มัทธิว 6:1-14 ให้ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจน ให้อธิบายอย่างสั้นๆถึงความหมายของคำสอนที่พระเยซูเจ้าต้องการสอนเราในเรื่องของการภาวนา
        2.ให้ผู้เรียนเลือกคำๆที่มีความหมายประทับตนเองสัก คำหนึ่ง หรือวลี หรือประโยคใดประโยคหนึ่ง ให้ท่องคำๆนั้นไว้ในใจ
        3.ให้ผู้เรียนนั่งนิ่งๆ เงียบๆ หลับตา หายใจเข้าออกอย่างช้าๆแล้วให้พูดคำหรือวลีที่ได้เลือกไว้นั้นในใจ โดยให้ครูสอนแนะนำผู้เรียนให้มีจิตที่แน่วแน่อยู่กับคำๆนั้นเท่านั้น อย่าให้ความคิดอื่นๆเข้ามา ถ้ามีความคิดอื่นๆเข้ามา ให้รับรู้แล้ววางไว้ บอกกับจิตของตนเองว่าอย่าเพิ่งเข้ามา ขออยู่กับพระเจ้าก่อน หายใจเข้าออกและภาวนาโดยใช้เวลา 3 นาทีก่อน (ถ้าต่อไปอาจจะใช้เวลาให้นานขึ้น)
        4.เมื่อครบ 3 นาทีแล้วให้ครูคำสอนส่งสัญญาณให้ลืมตาได้ แล้วให้ผู้เรียนได้บอกถึงความรู้สึกในขณะที่ทำจิตภาวนานี้ การสวดภาวนาด้วยวิธีนี้จะต้องได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอๆ ครูสามารถให้ผู้เรียนปฏิบัติได้บ่อยๆ โดยที่ครูคำสอนจะต้องสร้างบรรยากาศแห่งภาวนาในห้องเรียนของครูให้เหมาะสมด้วย

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ