ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007358926
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
428
4461
8918
92755
120823
7358926
Your IP: 18.208.159.25
2019-10-22 03:45

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
จับคู่บทเทศน์ กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 7
ชื่อเรื่อง : จับคู่บทเทศน์ มัทธิว บทที่ 5
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เล่นเกมจับคู่บทเทศน์ให้ถูกต้อง ตามเนื้อหาของบทเทศน์ในพระคัมภีร์
วิธีการ : เกมจับคู่
ดำเนินการ

    1.ให้ครูเตรียมกิจกรรมนี้โดยเขียนบทเทศน์บนภูเขาเรื่องความสุขแท้จริงทั้งแปดข้อลงในกระดาษโดยแยกออกเป็นสองส่วน ตัวอย่าง ความสุขแท้ข้อที่ 1 เขียนคำว่า “ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข” ไว้ในกระดาษแผ่นหนึ่ง เขียนคำว่า “เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” ไว้อีกแผ่นหนึ่ง ความสุขข้อที่ 2 ก็ทำเช่นเดียวกัน ทำจนข้อที่ 8
    2.ให้เริ่มกิจกรรมนี้โดยให้ผู้เรียนอ่านมัทธิว 5:1-12 ส่วนตัวอย่างเงียบๆ จากนั้นให้ครูอธิบายถึงความหมายของคำเทศน์เรื่องความสุขแท้อย่างกว้างๆ
    3.แล้วแบ่งผู้เรียนออกเป็นทีม ให้คนแรกเลือกความสุขแท้แผ่นใดแผ่นหนึ่งขึ้นมาแสดงให้เพื่อนๆดู แล้วให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันค้นหาคำในกระดาษที่เหลือมาเติมให้ตรงกับความหมายของความสุขที่ได้เลือกไว้ในแผ่นแรก ทำให้ครบทั้งแปด เมื่อทีมหนึ่งทำเสร็จก็ให้อีกทีมหนึ่งได้ทำต่อ จับเวลาการทำงานของทุกทีมไว้ ทีมใดทำได้ในเวลาน้อยที่สุดถือว่าทีมนั้นชนะ
4.เมื่อสิ้นเสร็จแล้วให้ครูคำสอนเปิดการอภิปรายถึงความหมายของความสุขแท้โดยปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ใกล้ตัวผู้เรียน

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ