ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007339531
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
3757
5390
20081
73360
120823
7339531
Your IP: 100.24.122.228
2019-10-16 22:11

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารกิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 5
ชื่อเรื่อง : พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร มัทธิว 4:1-11
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้นำเอาเรื่องการที่พระเยซูเจ้าถูกทดลองมาเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของผู้เรียนเองว่าในแต่ละวันแต่ละนาที เราทุกคนก็ถูกปีศาจทดลองด้วยกันทั้งนั้น แต่เราจะชนะเหมือนพระเยซูเจ้าได้หรือไม่
วิธีการ : แสดงละครจำลองเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของวัยรุ่นที่ต้องถูกปีศาจทดลองให้กระทำสิ่งที่ไม่ดีงาม

ดำเนินการ

1.    ให้ผู้เรียนอ่านพระคัมภีร์มัทธิว 4:1-11 ดังๆ ให้ช่วยกันสรุปการทดลองของปีศาจออกเป็นข้อๆ แล้วให้ตีความให้เข้ากับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การให้เปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปัง หมายถึงการกิน ในสังคมของผู้เรียนมีการทดลองเรื่องการกินอย่างไร ฯลฯ

2.    ให้ผู้เรียนจับกลุ่มกัน เพื่อพูดคุยกันถึงสถานการณ์ใกล้ตัวของผู้เรียนว่ามีอะไรบ้างที่กำลังทดสอบจิตใจของผู้เรียนหรือของเพื่อนๆรุ่นราวคราเดียวกัน โดยให้นึกถึงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กิจกรรมที่วัยรุ่นกระทำกันในยามว่าง ชีวิตทางสังคม ชีวิตในครอบครัว ฯลฯ

3.    ให้แต่ละกลุ่มเลือกเลือก 3 เหตุการณ์ที่กำลังทดลองหรือประจญผู้เรียนนำมาเสนอเป็นละครจำลองเหตุการณ์ โดยเปรียบเทียบกับการทดลองที่พระเยซูเจ้าได้รับ

4.    หลังจาการแสดงของแต่ละกลุ่มแล้ว ครูคำสอนควรนำการอภิปรายว่าจะแก้ปัญหาหรือหลุดพ้นจากการทดลองนั้นได้อย่างไร

5.    จบการเรียนด้วยการสวดภาวนาของพระพระจากพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนเข้มแข็ง ให้เอาชนะการทดลอง และให้ยึดพระเจ้าไว้ในใจเสมอ เน้นคำภาวนาที่ว่า “โปรดอย่าให้เราแพ้การประจญ แต่ช่วยเราให้พ้นภัย อาแมน”

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ