www.kamsondeedee.com

สถิติการเยี่ยมชม

006382997
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2153
3417
9217
75171
91288
6382997
Your IP: 34.234.76.59
2019-01-22 18:21

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมารกิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 3
ชื่อเรื่อง : โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมาร มัทธิว บทที่ 2
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องการที่โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมารโดยเน้นของถึงของขวัญหรือพระพรที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกเขาแต่ละคน และให้นำพระพรไปใช้พื่อประโยชน์ของส่วนร่วมมิใช่เพื่อตนเองเท่านั้น
วิธีการ : ให้ผู้เรียนคิดถึงความดีหรือความสามารถหรือพระพรที่ตนเองได้รับจากพระเจ้า โดยใช้ใช้สิ่งของใกล้ตัวเป็นสัญลักษณ์


ดำเนินการ

1.    ให้ผู้เรียนอ่าน มัทธิว 2:1-12 ดังๆแล้วให้อภิปรายถึงความสำคัญของเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ โดยที่ผู้เรียนอาจจะใช้คู่มือศึกษาพระคัมภีร์เพื่อค้นหาความหมายของของขวัญทั้งสามอย่างที่โหราจารย์นำมาให้พระกุมาร(หรือให้ครูคำสอนอธิบาย)

2.    ให้ผู้เรียนอยู่เงียบพิจารณาตนเองว่าพระเจ้าประทานพระพรอะไรให้แก่ผู้เรียนเองบ้าง หรือผู้เรียนมีความสามารถอะไรในด้านใด 3 ประการ แล้วให้ผู้เรียนไปหาสัญลักษณ์ 3 อย่างเพื่อแทนพระพรนั้นๆมานำเสนอให้กับเพื่อนๆ เช่น รูปคนหัวเราะหรือวาดภาพหน้าคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส แทน การเป็นคนมีอารมณ์ดี ใช้ก้อนหินแสดงถึงความเข้มแข็ง อดทน ดอกไม้แสดงถึงความอ่อนหวาน กระดาษขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ หรือความจริงใจ ฯลฯ

3.    จากนั้นให้แต่ละคนนำเสนอสัญลักษณ์ 3 ประการของแต่ละคน ให้ครูคำสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้พระพรมิใช่เพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น แต่ต้องนำพระพรที่พระเจ้าประทานให้แบ่งปันหรือช่วยเหลือผู้อื่น ครูคำสอนอาจจะยกตัวอย่างโดยนำเอาพระพรที่ผู้เรียนนำเสนอมาท้าทายให้พวกเขาได้หาวิธีที่จะนำพระพรนั้นไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร

4.    ให้จบด้วยการสวดภาวนาของพระคุณพระเจ้า

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ