สื่อสนุกกับครูลักษณ์ ตอน สำหรับพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้ (เทียบ มก. 10:27)

หมวดหลัก: MEDIA
posted by: คุณครูศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 52

สื่อสนุกกับครูลักษณ์
ตอน สำหรับพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้ (เทียบ มก. 10:27)
(กิจกรรมลอดทะลุกระดาษ)


ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725