รายการสื่อสนุกกับครูลักษณ์

สื่อสนุกกับครูลักษณ์ ตอน สำหรับพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้ (เทียบ มก. 10:27)

หมวดหลัก: MEDIA
posted by: คุณครูศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 115

สื่อสนุกกับครูลักษณ์
ตอน สำหรับพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้ (เทียบ มก. 10:27)
(กิจกรรมลอดทะลุกระดาษ)


สื่อสนุกกับครูลักษณ์ ตอน พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปัง (ยน. 6:1-15)

หมวดหลัก: MEDIA
posted by: คุณครูศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 517

สื่อสนุกกับครูลักษณ์
ตอน พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปัง (ยน. 6:1-15)
(กิจกรรมหุ่นนิ้วมือ)


สื่อสนุกกับครูลักษณ์ ตอน พระเยซูเจ้าทรงช่วยเราให้รอด

หมวดหลัก: MEDIA
posted by: คุณครูศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 604

สื่อสนุกกับครูลักษณ์
ตอน พระเยซูเจ้าทรงช่วยเราให้รอด
(กิจกรรมพับ-ฉีกกระดาษ)


ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725