ความจริงพื้นฐานที่ควรจดจำ

ความจริงพื้นฐานที่ควรจดจำ

-เราอย่าคาดหวังให้เด็กอายุ 7 ขวบจะต้องเรียนรู้หรือเข้าใจอะไรที่เกินกว่าความสามารถตามวัยของพวกเขา ทำไมต้องให้เด็กจดจำคำจำกัดความที่ยุ่งยาก หรือวุ่นวายอยู่กับถ้อยคำหรือศัพท์ที่เข้าใจยาก

-การจัดการเฉลิมฉลองภายนอกสำหรับการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกนั้นให้ทำแต่พอประมาณ เรียบง่าย แต่ควรทำ เช่น มงกุฎดอมไม้ เสื้อผ้า การถ่ายรูป ของขวัญ สิ่งต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์ในการทำให้เด็กๆเห็นถึงความสำคัญของการรับศีลฯ แต่สิ่งสำคัญที่พระเจ้าทรงพอพระทัย คือความชื่นชมยินดี การภาวนาและความรักที่เด็กๆมีต่อพระองค์ รวมถึงการแสดงออกภายนอกที่เรียบง่ายด้วย  เด็กๆในวัย 7 ขวบยังไม่ค่อนเข้าใจหรือซาบซึ้งใจในเรื่องของการฉลองภายในจิตใจมากเท่ากับเด็กๆวัย 12 ขวบ การจัดการฉลองภายนอกยังมีประโยชน์ แต่อย่าทำให้บดบังความหมายที่แท้จริงหรือสาระสำคัญของการรับศีลมหาสนิท

-ยังมีพิธีการรับศีลมหาสนิทอย่างสง่าอีกในหลายๆโอกาสในชีวิตคริสตชน การรับศีลมหาสนิทครั้งแรกในวัย 7 ขวบนี้แน่นอนเป็นครั้งที่สำคัญสำหรับชีวิตในอนาคตเมื่อเขาจะเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ต่อไป ยังมีการรับศีลมหาสนิทในวันแต่งงาน การรับศีลมหาสนิทในการรับศีลเจิมคนไข้ที่จะนำผู้รับให้ไปอยู่เคียงข้างพระเจ้า และการรับศีลมหาสนิทในวันปัสกา(ตามกำหนดของพระศาสนจักร) เราจึงควรสอนหรือเน้นถึงความสำคัญของการรับศีลฯในโอกาสต่างๆเหล่านี้ด้วย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725