2.ความสำนึกถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์

2. ความสำนึกถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์

ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์เราใช้เครื่องหมายที่มองเห็นได้เพื่อสื่อติดต่อกับพระเจ้า ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่เชื่อมโยงเราให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้ทรงชีวิต เด็กๆจะต้องได้รับการเตรียมตัวในเรื่องนี้เพื่อให้ปังแห่งศีลมหาสนิทนี้ทำให้เขาได้มีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ได้อย่างแท้จริง ไม่ใช้ให้เขาติดอยู่แค่สิ่งที่เขาเห็นหรือได้ชิมรสชาติ เพื่อเตรียมตัวเด็กๆของเรา เราสามารถกระทำโดย

ท่าทางศักดิ์สิทธิ์ : เช่น การทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขน
                              การพนมมือ การกราบ การไหว้ การคุกเข่า
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ : วัด ตู้ศีล
สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ : ไม้กางเขน รูปพระ น้ำเสก ใบลาน

เราจะต้องสอนให้เด็กๆให้แสดงความเคารพ โดยเน้นให้เห็นถึงแตกต่างของสิ่งของศักดิ์สิทธิ์กับของธรรมดา การปฏิบัติ การเก็บรักษา การแสดงความเคารพ ฯลฯ เราจะต้องนำเด็กให้เขาสู่พระศาสนจักร พาไปวัดไปร่วมพิธีกรรม สอนให้ไหว้พระ ให้คุกเข่า ทีละเล็กทีละน้อยเขาจะค่อยๆพัฒนาความสำนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสามารถแยกแยะได้ระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งของธรรมดา ที่สุดจะช่วยทำให้เขาเข้าถึงเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้อย่างดี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725