ความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญในการให้การเตรียมเด็กเพื่อการรับศีลมหาสนิท

ความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญ
ในการให้การเตรียมเด็กเพื่อการรับศีลมหาสนิท

การเตรียมเด็กเพื่อการเข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรกนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะศีลมหาสนิทเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องอยู่คู่กับชีวิตของบรรดาเด็กๆไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับชีวิตในอนาคตของพวกเขาด้วย เรื่องสำคัญๆที่ครูคำสอนควรยึดไว้เป็นหลักในการให้การอบรมเด็กๆของเรา มีดังต่อไปนี้

{mosimage}

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725