ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007365946
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
210
3691
15938
99775
120823
7365946
Your IP: 34.204.189.171
2019-10-24 00:25

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาบทที่ 5
พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาทรงสรรพานุภาพ

73. พระเยซูเจ้าทรงใช้เวลาอยู่กับบรรดาสานุศิษย์ 40 วันก่อนที่จะเสด็จขึ้นสวรรค์เพื่อทำอะไร(659)
         สั่งสอนพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า

74. "ไม่มีใครขึ้นสวรรค์ได้ เว้นแต่ผู้ที่ลงมาจากสวรรค์ คือพระบุตรแห่งมนุษย์" หมายความว่าอะไร(661)
         มนุษยชาติไม่สามารถเข้าไปถึงบ้านของพระบิดาได้ด้วยพละกำลังของตนเองตามธรรมชาติ   เว้นแต่จะพึ่ง  พระเยซูเจ้าเท่านั้น

75. คำว่า "เบื้องขวาพระบิดา" หมายความว่าอะไร(663)
        หมายความถึงพระสิริรุ่งโรจน์และพระเกียรติแห่งพระเจ้า

76. การประทับอยู่เบื้องขวาพระบิดาหมายความว่าอะไร(664)
        พระเยซูเจ้าทรงขึ้นครองราชย์ในฐานะพระแมสสียาห์ เป็นราชอำนาจนิรันดร ซึ่งไม่มีวันสิ้นสุด และไม่มีวันที่จะถูกทำลาย (เทียบ ดนล.7:14)

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ